Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©14/7/2012 Revive Israel Ministries

Osvobozující rozsudek

Před čtyřmi roky začalo izraelské zastupitelství stíhat na základě čtyř obvinění z korupce ex-premiéra Ehuda Olmerta. Právní a mediální tlak jej poté donutil odstoupit. Minulý týden soud dospěl ke konci. Ze třech bodů obžaloby byl zproštěn obvinění a ze čtvrtého částečně. Vyšetřování se skládalo ze 157 setkání, 19 000 popsaných stránek, 102 dotazovaných svědků a 966 důkazů. 

Způsob, jakým byl premiér odstaven ze své funkce, byl zcela bezprecedentní. Jak mohlo falešné obvinění změnit směr, kterým se udala izraelská vláda a tím tak i historie? Bylo vyšetřování ovlivněno politickými, či mediálními zájmy?

Izajáš 1:26  A vrátím ti soudce, jako byli na počátku, tvoje rádce, jako byli zprvu; pak tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným." Sijón bude vykoupen soudem a ti v něm, kdo se obrátí, spravedlností.

Obnovení soudní spravedlnosti v Izraeli je hlavním tématem tohoto proroctví. Modlete se prosím za systém soudních řízení v Izraeli a za jejich obnovu.


Vraždy v Nigérii

Podle Open Doors News bylo minulý týden ve 12 nigerijských vesnicích zavražděno přibližně 100 členů Church of Christ. Křesťané z komunity„Birom“ byli napadeni muslimy z komunity „Fulani“. Násilí ze strany fanaticko-islámské sekty Boko Haram trvá již skoro 10 let. Místní křesťané jsou neustále traumatizováni a jejich podniky jsou v troskách. Někteří církevní představitelé vyjádřili podezření, že nigerijská vláda přivírá oči před muslimským džihádem a pronásledováním křesťanů v zemi.
Pro více informací v angličtině klikněte zde. https://www.worldwatchmonitor.org/


Poprava afghánské ženy

Minulý týden oběhlo internetem šokující video zachycující pasivně sedící bezmocnou afghánskou ženu, která byla zezadu devětkrát střelena samopalem. Tomuto výjevu přihlížela horda fandících Afghánců. Poprava byla projevem islámské cti a tito muži tím vzdávali Alláhu chválu. Politicky korektní zpravodajství uváděla, že se nejednalo o výsledek islámského fanatismu, ale „jen“ o běžné potlačování ženských práv.

Zprávy uvádějí, že se jednalo o případ žárlivosti dvou vůdců Talibánu, kdy se o tuto ženu přeli. Stejně tak jako u ženy v Janovi 8, byla obvinění absurdní, protože také nedošlo k obvinění žádného muže. Biblický zákon jasně chrání ženy před tímto druhem násilí, vraždám ze cti a náboženským fanatismem.

(Numeri 5,11-30 instruuje muže posedlého žárlivostí předložit důkazy před kněžský soud. V případě neexistence důkazů odkazuje muže vypít si svůj „pohár hořkosti“. Dle knihy Leviticus 20,10 a Deuteronomium 22,22 má být muž přistižený při cizoložství odsouzen jako první. Všechny případy trestů smrti mají být vykonány na základě svědectví dvou až tří svědků.)


Věda a stvoření

Hezi Intrater

Víra v Boha zahrnuje všechny sféry života. Jedním z prvních příkladů víry v Boha je stvoření Bohem (Genesis 1,1, Hebrejům 11,3). Moderní věda nám podává důkazy pro tvrzení o stvoření světa Bohem.

  1. Mikrobiologie – Ateistická evoluce vyžaduje možnost vývoje v čase od méně komplexních forem života ke složitějším. Současná mikroskopická technologie dokazuje, že i jednoduché formy života mají extrémně složité struktury na mikrobiologické úrovni. Tyto jednoduché formy života vyžadují super inteligentní vůdčí ruku.
  2. Velký třesk – Moderní fyzika směřuje k okamžiku výbuchu a obrovskému uvolnění energie, která vytvořila vesmír. Toto je opět v rozporu s teorií postupného vývoje v čase. Exploze, která vyžaduje vytvoření počátečního bodu, je bodem v čase popsaným v knize Genesis.
  3. Časová relativita – Einstein dokázal, že čas není absolutní, ale mění se v závislosti na hmotě a rychlosti. Pokusil se tedy diskvalifikovat biblické stvoření, protože časový odhad vzdáleností hvězd se stává irelevantní. Velké množství masy a energie ve chvíli počáteční exploze by exponenciálně deformovalo čas a rychlost, což je odhadováno na základě informací z dnešní doby.

Římanům 1:20  Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět.

Římanům 2:15  Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí.

Jak interpretujeme přirozené stvoření, tvoří test pro celé lidstvo. Přestože jsou nám všechny důkazy o stvoření k dispozici, Bůh se rozhodl nám stát neviditelným. Dává nám inteligenci, abychom přemýšleli o tom, co se objeví v přírodě. Dává nám svědomí rozlišovat dobro a zlo. A nakonec nám dává svobodnou vůli, která nám dává na výběr, zda věřit, nebo ne.


Svatost – nejzazší úroveň

Ašer Intrater

Svatost je velmi hlubokým tématem. Zahrnuje Boží charakter, krásu, morální dokonalost. Bůh nás povolává být svatými, tak jako je On svatý (Leviticus 19,2). Ve všech vznešených zjeveních svatosti existuje také praktická nejzazší úroveň.

1 Tesalonickým 4,3 …vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva.

Slovo použité pro „zdržovat se“ (apechemo), znamená více než jen „nedělat“. Znamená to zdržovat se na dálku. Moderní společnost je vystavována spoustě vlivů sexuální nemorálnosti. Pokud chceme, abychom byli svatí, musíme se dostat pryč od těchto vlivů. Musíme prostě utvořit vzdálenost mezi námi a těmito věcmi, které způsobují pokušení sexuálních vztahů mimo manželství.
Revive Israel na YouTube! (A na Facebooku!)

Ašerova vyučování Living to Honor God jsou stále k dispozici v angličtině na našich youtube stránkách. Ašer mluví o životě víry a o důležitosti uctít Boha ve všem, co děláme, jak žijeme a jakým způsobem Mu minutu po minutě vzdáváme čest bez ohledu na okolnosti, ve kterých právě jsme.

Pro návštěvu našich youtube stránek klikněte zde.
http://www.youtube.com/user/ReviveIsraelTV

Navštivte nás na facebooku a dejte nám „Like“. „Sdílejte“ naše stránky a pomozte Vašim přátelům se s námi spojit. Můžete nás najít zde.
http://www.facebook.com/reviveisraelmedia


Zpět