Zpět k článkům

Služba Revive Israel


©18/2/2012 Revive Israel Ministries

Konec knihy Ezechiele

Ašer Intrater

Co uděláme s posledními 12 kapitolami knihy Ezechiel? Lze je shrnout takto:

Kapitola 37– „Suché kosti" – Obnova a znovu-shromáždění Izraele
"38-39– „Magóg" – Konec světa a válka proti Izraeli
"40-46– „Chrám" – Obnova centra uctívání v Jeruzalémě
"47– „Řeka" – Obnova vodních zdrojů a vegetace
"48– „Hranice" – Opětovné osídlení země Izrael

Jedná se o velkou část Bible, která popisuje události, které se ještě neuskutečnily. Věřím, že se uskuteční. A to jak? A kdy?
Je až příliš apokalyptické, aby se to vše odehrálo před Druhým příchodem. Je to až tak doslovné a podrobné, abychom to brali jen obrazně. (Mnoho dalších biblických proroků popisuje tyto události podobně.Izajáš 60-66, Jeremjáš 30-33, Daniel7, Joel 3, Ámos 9, Micheáš 2-5, Zacharjáš 8-14)

Jediným biblickým řešením je to, že se tyto události skutečně budou odehrávat v době Druhého příchodu Ješuy (Ježíše). To by se shodovalo s tím, co se nazývá tisíciletá vláda Kristova (Zjevení 20,4-6). Chápu, že je tento obraz jen pohledem Izraelce (nebo Žida).

Připomeňme si ale, že Ješua je jak synem Davidovým (Římanům 1,3), tak Synem Božím (Římanům 1,4). Když tedy dojde k Jeho návratu, bude Jeho království nejen „božské“ ale i„Davidovo“. Přibližně polovina proroctví o Mesiáši se již naplnila při prvním příchodu Ježíše, druhá polovina bude tedy naplněna při druhém.
Prorocký význam obnovení Izraele není jen problémem etnické a kulturní preference Židů, je ale spíš přípravou na nadcházející tisícileté království Mesiáše na Zemi (Matouš 6,10; 25,31; Skutky 1,6; Zjevení 11,15). Naším úkolem je hlásat poselství tohoto království (Matouš 24,14).


Projekt Arrow

Ve spolupráci izraelských a amerických vlád byl společně vyvinut systém obrany Chets (Arrow, neboli šíp), který má za úkol odhalit vypálené balistické rakety. Minulý týden byla v Izraeli dokončena úspěšná zkouška funkčnosti varovného radaru. Tak například, je-li z Íránu proti Izraeli odpálena střela s jadernou hlavicí, tento nový radar je schopen střelu identifikovat a je připraven vypustit střelu, která raketu zlikviduje dříve, než mine izraelské hranice.


Esteřin půst

Prosíme, abyste stále měli na mysli modlitby a půst svátku Ester, který bude probíhat ve středu, 7. března, od 06:00 do 18:00. Mezinárodní a izraelské modlitební skupiny spolupracují při příležitosti této strategické události přímluv. Detaily budou uvedeny v nejbližší době.


Rozhovor z Ejlatu

Jedny nejmenované izraelské noviny a televizní kanál budou tento týden dělat článek s lidmi žijícími v Ejlatu (rudomořské přímořské letovisko). Jeden z rozhovorů se týká také rodiny Pex, mesiánských věřících, kteří slouží v Shelter ministry v Ejlatu. Modlete se prosím za pozitivní svědectví!


Návrh zákona proti prostituci

Mati Šošani

Ve středu 15. Února izraelská vláda hlasovala ve prospěch zákona, který považuje akt nákupu prostituce za nelegální. Toto hlasování bylo prvním ze tří potřebných k oficiálnímu schválení zákona. Zákon stanovuje i trestní odpovědnost ze strany klienta, aby došlo k eliminaci poptávky, což by mělo mít větší efektivitu, než potlačovat nabídku. Tento model, který byl představen na půdě Knessetu, je již úspěšně realizován ve čtyřech zemích, včetně Švédska, kde tento zákon prošel jako první již v roce 1999.

Akt prostituce je v současném Izraeli legální. Odhaduje se, že tento „průmysl“ vytváří více než 12 miliard Kč ročně, z nichž většina jde přímo do kapsy organizovaných zločineckých syndikátů. V Izraeli působí něco mezi 10 000-15 000 prostitutek, které dostávají více než jeden milion klientů za měsíc. Ženy (95% tvoří ženy) jsou tak pravidelně vystavovány extrémnímu násilí, opakovaným znásilněním, přepadením, emocionálním a fyzickým mučením. Mnoho z nich trpí STD, což je post-traumatický syndrom v takovém rozsahu, že je vyšší než který prožívají vojáci při návratu z boje. Úmrtnost žen v sexuálních službách je 40x vyšší než u průměrných žen. Profesi „prostitutky“ tak opouštějí ženy, které jsou emocionálně, fyzicky a duševně vyčerpány a zničeny.

V těchto týdnech se středeční téma o prostituci stalo horkým tématem, které bylo přetřásáno v novinách, na internetu a televizních zpravodajstvích, kde bylo poukazováno na přednosti tohoto navrhovaného zákona. Některé z liberálních světských médií vystoupili na podporu legalizace prostituce.

Jeruzalémský institut spravedlnosti, se kterým spolupracuji, byl mimochodem velice nápomocný při tvorbě tohoto zákona. V nedávné době jsme dokončili výrobu krátkého filmu o obchodu se sexem v Izraeli. V následujících týdnech bude výbor Knessetu pracovat na konečném obsahu zákona. Jsou zde ale dvě překážky, které by mohly zabránit předání do dalších dvou nadcházejících hlasování: vymáhání zákona a financování.

Pokud bude schválen, bude tento zákon skokem v etických předpisech Izraele. Veřejný konsensus se v současné době přiklání ve prospěch prostituce. Obdrželi jsme sice řadu stížností od lidí, kteří se stavějí proti tomuto zákonu, ale věřte, že s dostatečnou veřejnou diskuzí můžeme veřejné mínění zviklat. Prosím, modlete se s námi, aby mohl tento zákon projít. Modlíme se, abychom viděly učiněný slib v Izajáši 1,26-27 splněný, neboť právo a spravedlnost mají být v celém Izraeli obnoveny od shora až dolů.

Zde jsou statistiky, které byly uveřejněny 15. února v izraelských novinách Yediot Ahronot.

  • Něco mezi 10 000 – 20 000 muži a ženami pracuje v izraelské prostituci

  • Přibližně 1 milion izraelských „zákazníků“ navštěvuje nevěstince jednou týdně
  • br>
  • 1/3 prostitutek začala s touto činností mezi 12 a 14 rokem života

  • 55% prostitutek prošlo znásilněním již jako malé děti

  • Přes 75% prostitutek je závislých na drogách nebo alkoholu
  • Přibližně 60% prošlo znásilněním, nebo sexuálním obtěžováním při prostituci

  • 46% – 59% bylo znásilněno vice než 5x

  • Přibližně 68% prostitutek trpí post-traumatickým syndromem

  • 89% - 92% prostitutek chce opustit prostituci, ale není toho schopno

Zpět