Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©24/12/2011 Revive Israel Ministries

Ašer a S minulý týden sloužili v Bankoku a Jakartě na spoustě konferencí a ve spoustě sborech.

Vánoční Indonésie

Indonésie má se svými 258 mil. obyvateli 4. největší muslimskou populaci na světě po Číně, Indii a Spojených Státech. Měl jsem to privilegium mluvit na vánočních oslavách na stadionu Gelora Bung Kamo (největší v Jakartě). Dokonce i v novinách se objevil titulek „Stovky tisíc naplnily stadion“. Mluvil jsem o Ježíši jako o světle světa. Jak můžete vidět na fotografii ze sekulárních novin, lidé na stadionu pak na Jeho počest zapálili svíčky.

V úžasu nad 200 000 Indonésanů chválícími Ježíše, kteří brali památku večeře, mluvili svědectví o zázracích uzdravení a oslavovali narození Mesiáše, jsem plakal, smál se a tancoval. Místní organizátoři mě prosili, ať nezveřejňuji jejich jména. (Pro ně není nebezpečné být křesťany, ale jejich spojení s Židy z Izraele.) Prosím modlete se za mocné probuzení v Indonésii.


Bod zvratu v Thajsku

Král Thajska (Siamu), Rama IX, je nejdéle vládnoucím monarchou na světě, který zasedl na trůn už v roce 1946. Teď je však nemocný a vypadá to, že umírá. To bude pro mnohé velikým emočním šokem. (Poznámka: Kim Čong Il ze Severní Koreje rovněž zemřel. Věříme, že dostaneme nějakou zprávu o tomto zvratu, od Korejských křesťanů.)

Zatímco Thajsko je buddhistickým národem, Bankok je mezinárodním městem, otevřeným pro turismus a svobodu náboženského vyznání. V tomto národě s 65 mil. obyvateli se ke Křesťanství hlásí méně než 2%. Přesto však jsou zde lidé otevřeni na duchovní věci, což činí národ „zralý“ a připravený na průlom skrze evangelium.

Do Thajska přijíždí okolo 200 000 izraelských turistů ročně. Prosím modlete se za probuzení v Thajsku a za to, aby spousta Izraelců získala spasení skrze thajské křesťany.


Východní církev

Když se narodil Ješua, přišli z východu mudrci do Jeruzaléma, aby Ho hledali. Pravděpodobně se jim dostalo do ruky proroctví Daniele a Ezechiele o přicházejícím spasiteli z doby Babylonského a Perského exilu.

Matouš 2,2 - "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."

Viděli hvězdu, nebo něco co vypadalo jako hvězda na východě a následovali ji až do Svaté Země. Pastýři v Betlémě spatřili anděla a obklopila je Hospodinova sláva (Lukáš 2,9). Je více pravděpodobné, že mudrci viděli také oslaveného anděla, než hvězdu.

Když se Ješua narodil, obklopovala Ho zář slávy, přesto však On Sám byl bez slávy. On se totiž vzdal Své nebeské slávy, aby přišel na zem jako člověk (Filipským 2,10). On se však vrátí, už ne jako dítě, ale jako dospělý, ne bez slávy, ale ve slávě obklopený anděly bojovníky (Matouš 25,31; Zjevení 19,14).

Jan viděl Ješuu ve slávě. Měl oheň ve Svých očích, bílou řízu a klíče od pekla a smrti. Stál uprostřed sedmi svícnů a ve Své pravé ruce držel sedm hvězd. Ješua tam vysvětluje, že se nejedná o skutečné hvězdy, ale o oslavené anděly.

Zjevení 1,20 - Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví, a sedm svícnů je sedm církví."

Někteří andělé hlídají jednotlivce, někteří národy a někteří církve. Těchto sedm církví můžeme brát jako archetypy dnešních církví po celém světě. V souladu s modelem svícnů a hvězd, je sedm andělů nad sedmi nejvíce zalidněnými oblastmi na světě. Spolupracují s Ješuou a dohlížejí nad církvemi ve svých oblastech. A jedna z těchto oblastí je určitě východní Asie (Čína, Korea, Japonsko, Thajsko, Indonésie,…).

Zjevení 7,2 - A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha…

Doba sedmi polnic a soužení začíná v 8 kapitole. Kapitola 7 popisuje přípravné období, které je před sedmi lety soužení. Jedním z klíčových znaků tohoto období je, že povstane anděl východu. Tento anděl má velkou boží autoritu. To je symbolem „vzestupu“ církve ve východní Asii. Teď je čas, kdy církev v Asii povstává. To je znakem časů.

Tak jako mudrci z východu přišli podle proroctví o přicházejícím Mesiáši, Ješuovi, tak povstane církev východu v proroctví a pomůže „uvést“ Jeho druhý příchod.


Chanuka – Bar Micva

Naše chanuka-bar micva se velice povedla. Klučina při čtení Tory si vedl velice dobře. Četl poselství ze Zacharjáše 3, srovnání Ješuy s nejvyšším knězem Jošuou. Chaim vedl uctívání a obřad. A děti zahrály představení o Makabejcích. Ještě nespasená Naamahova rodina poprvé přišla na shromáždění. Ašer měl dobrý rozhovor s Joni (našim izraelským zvukařem) o významu smrti, života a vzkříšení. Prosím modlete se za spasení všech hostů.


Vánoční řeč Netanjahua

http://youtu.be/yFAFtxmUgNM

Zde je překlad k tomuto videu:

Chtěl bych popřát všem křesťanským obyvatelům Izraele a také křesťanům na celém světě Veselé Vánoce a Šťastný nový rok. Izrael je pyšný na svou silnou a stále rostoucí křesťanskou komunitu. A jsme hrdí na hlubokou a zanícenou podporu od tolika křesťanských přátel Izraele po celém světě. Žijeme v době velké nejistoty a nestability na Blízkém východě. A Izrael v této nestabilitě zůstává majákem náboženské svobody a pluralismu. V oblasti, kde je rutinou pronásledování křesťanů, a kde je jen malá tolerance víry ostatních, Izrael chrání svatá místa velkých náboženství a zajišťuje svobodu vyznání všem. Jestliže jste ještě v Izraeli nebyli, vybízím vás, přijeďte se podívat na naši pozoruhodnou zemi. Navštivte Jeruzalém, Galileu a místa, kde Ježíš žil, kázal poselství o celosvětovém míru, poselství, které se rozšířilo po celém světě. A všichni lidé Izraele se připojují k vašim oslavám Vánoc a Nového roku v naději, že příští rok bude rokem prosperity, bezpečnosti a nejvíce však rokem pokoje.
Veselé Vánoce.


Útok na Grace

Ariel Blumental

Minulé úterý jsem cestoval s Abrahamem a Grace, milým korejským párem, cestou na Olivetskou horu směrem k Hebrejské univerzitě. Najednou se mezi budovami objevil mladý arab a hodil po našem autě kus betonu. Ten beton rozbil okno u spolujezdce a udeřil Grace do pravého ramena a pak do obličeje. Všude bylo plno skla a Grace měla spoustu krve v ústech. Vyrazilo ji to jeden zub a několik dalších zubů bylo poškozeno. Byl to velmi traumatizující prožitek. Policie řekla, že za ten den to byl druhý podobný incident – realita Izraele. Prosím modlete se za plné uzdravení pro Grace.


Zpět