Zpět k článkům

Služba Revive Israel

Poslední kázání Krista
©14/08/2011 Revive Israel Ministries

Ašer Intrater a Eddie Santoro

Bible byla psána různými lidmi v různých generacích. Avšak všichni tito pisatelé byli inspirováni stejným Duchem Svatým. Proto je každá část Bible napsaná jiným stylem, v závislosti na různých pisatelích, v jiném historickém kontextu, a v závislosti na generaci, ve které byla tato část napsána. Přesto má Bible od začátku až do konce jednotný motiv a to díky jednotné inspiraci Ducha Svatého.

Téma Božího království se postupně proplétá celou Biblí až do knihy Zjevení. V poslední kapitole této knihy Ješua (Ježíš) sděluje pravděpodobně nejkratší kázání vůbec. Dokonce ho tam opakuje 3 krát.

Zjevení 22,7 – „Hle, přijdu brzo.“
Zjevení 22,12 – „Hle, přijdu brzo,…“
Zjevení 22,20 – „Ano, přijdu brzo.“

Nacházíme se v době, kdy se tyto verše brzy naplní. První vydání Bible v tištěné podobě se uskutečnilo v 50. letech 15. století.A až v naší generaci se Bible rozšířila do Číny a jižní Asie. Tyto verše jsou posledním nabádáním, posledním kázáním.

Máme být poslušní slovům, která jsou v Písmu (verš 7). Máme mít na mysli, že každá osoba bude buď odměněna, nebo potrestána podle svých činů (verš 12). Máme být připraveni pozvat Ješuu, ať se vrátí (verš 20). Slovo „brzo“ má v sobě určitou naléhavost být připraven.

Čas je blízko. Každá generace hlásala poselství Božího království ve světle historických událostí své doby. Mojžíš vyvedl lid z Egypta; Jozue dobyl zemi; David ustanovil království; Šalamoun postavil chrám; Jeremjáš prorokoval zničení Jeruzaléma; Zacharjáš a Zerubábel obnovili pozůstatek. Jan Křtitel seznamoval lid s Ješuovým prvním příchodem. Petr přinesl evangelium Izraelcům a Pavel založil mezinárodní Církev.

Nyní se přiblížil Ježíšův Druhý příchod. Jaké je Boží povolání pro tuto generaci, která se nachází na počátku poslední doby? Evangelium by dnes mělo být zaměřeno na to, aby Církev byla připravena na Ježíšův Druhý příchod. Toto poselství je velice naléhavé.


Netrapte se žádnou starostí

Výňatek z článku od Francise Frangipanea

Ježíš varoval, že v posledních dnech bude svět čelit stále většímu traumatu. Budou války, zemětřesení a další katastrofy.  Avšak Svým učedníkům řekl: „neděste se“ (Lukáš 21,9). Řekl to také kvůli věcem, které se budou ve světě dít, protože „Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí.“ (Lukáš 21,26).

Vezměte si náš svět: Války a teroristické útoky se mohou objevit teď kdykoli a kdekoli. Náš akciový trh a ekonomika se pohybuje nahoru a dolů jako na horské dráze. Máme spoustu nezodpovězených otázek ohledně budoucnosti, které znásobují stresové faktory.

Pokud chcete vědět, jak moc jste vystresovaní, podívejte se na sklony, které máte při řízení. Pokud vždy překračujete rychlost, ukazuje to na nedostatek odpočinku pro vaši duši. Tento neustálý tlak na plynový pedál se neobjevuje pouze, když řídíte, ale je stále ve vašem srdci během celého dne.

Netvrdím, že bychom měli být pasivní. Avšak říkám, že bychom měli opustit naše strachy a obavy, které pocházejí z toho, že nedůvěřujeme Bohu. Náš Mesiáš je přece „Immanuel“ což znamená „Bůh je s námi“. Ježíš nám slíbil, že bude s námi: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28,20).

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matouš 11,28-30)

Pokud si chcete přečíst více článků od Francise, nebo si přečíst celý tento článek (v Angličtině) klikněte zde.


Srovnání Izraele a Sýrie

(Přeložený výňatek z článku od Bena Dror Jemini, Maariv, 12. 8. 2011)

Nynější Syrský prezident Assad již po několik měsíců masakruje své vlastní lidi. Počet obětí již přesáhl 2 000 – což je mnohem víc, než kolik zemřelo v Gaze během Izraelské operace „Lité olovo“.

Demonstranti v Sýrii hledají svobodu a demokracii. V Gaze, po tom co se Izrael úplně stáhl, Hamás zavedl Muslimskou fundamentalistickou vládu teroru a vypouští rakety na civilní obyvatelstvo v Izraeli.

Po celé Evropě a Spojených státech se konalo bezpočet demonstrací proti Izraelskému „masakru“ v Gaze (kterého se Izrael nikdy nedopustil). Demonstranti tak jednali čistě kvůli hodnotám jejich Zeleno-Červené koalice (Islamistická radikální levice).

Nyní je naopak ticho. Členové Islámsko-levicové koalice, kteří byli při demonstracích proti Izraeli nejvíce slyšet, a kteří se sami přestrojovali za „bojovníky za lidská práva“, nyní uplatňují své „právo“ mlčet.

Předtím protestovali proti Izraeli, který se jen bránil, ale teď proti Assadovi, který masakruje vlastní lidi, neprotestují. Co může být příčinou těchto rozdílů?


Izraelští demonstranti

Desítky tisíc Izraelců pokračují v protestech na ulicích, kde spí ve stanech a protestují proti životním nákladům a zejména cenám za bydlení. Prakticky každý se ztotožňuje s tím, že má finanční problémy. Náklady jsou nadsazené kvůli výdajům za bezpečnost, podporám pro ultra-ortodoxní náboženské skupiny a kvůli politickému hašteření mezi politickými stranami.

Káleb Meyers z Jeruzalémského Institutu pro Spravedlnost píše: „Když procházím kolem stanů v centru města, jsem naplněn národní hrdostí, že demokratický systém v Izraeli funguje efektivně a zdravě už více než 60 let. Tato demonstrace probíhala ve stejný den, kdy prezident Assad zavraždil 140 svých občanů za to, že protestovali proti vládě.“
Pro více informací o JIS (v angličtině), klikněte zde.

Aktuální demonstrace v Izraeli bojují za sociální spravedlnost. Přesto někteří demonstranti jsou politicky motivovaní, aby napadali Netanjahua a jeho stranu. Potřeba finanční reformy je opravdová, přesto se však někteří demonstranti zabývají více letními festivaly (jako např. Izraelský Woodstock). Prosím modleme se za opravdovou sociální spravedlnost.


Zpět