Dit afdrukken | Terug naar de artikelen

logo


©17. december 2011 Revive Israel Ministries

Overwinning

Asher Intrater

Het woord voor "eeuwigheid" is in het Hebreeuws "Netsach". Het woord voor "overwinning" is "Nitsachon" – wat letterlijk vertaald kan worden als "een klein stukje eeuwigheid". Onze geestelijke overwinning in dit leven is dat we al eeuwig leven hebben, dat ons geschonken is. Daarom doet het er niet toe, hoe de omstandigheden ook lijken te zijn: we hebben altijd de overwinning. Waarom? Omdat tijdens de lange „wedren van dit leven“ we al weten, dat we het eeuwige leven hebben.

Als  midden in een sportwedstrijd, de tegenpartij lijkt te gaan winnen, maar u kunt een blik slaan in de toekomst en u weet dat de uiteindelijke score in uw voordeel is, dan heb je de overwinning al behaald. Het woord in het Grieks voor "overwinning" is "Nike."  En we kunnen de overwinning behalen, ongeacht wat voor soort schoenen we dragen.

Het woord "Netsach" heeft ook de betekenis van "overwinnen" of "veroveren". U kunt het vinden in de Hebreeuwse versie van Johannes 16: 33 - "In de wereld lijdt u verdrukking, maar houdt goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen." In Yeshua hebben we de overwinning al behaald, want Hij is opgestaan uit de dood.

In Johannes 17:3 bad Yeshua  de Vader, "Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God..." Het hebben van een persoonlijke relatie met God is een  voorproefje van de eeuwigheid, en dat is onze overwinning. Wees bemoedigd. Yeshua heeft de dood overwonnen; Hij heeft ons eeuwig leven gegeven; Hij heeft de deur geopend  om de liefde van de Vader te leren kennen, en Hij behaalde de overwinning ten gunste van ons.  


Bar Mitswa

Deze week vieren wij in onze gemeente in Jeruzalem, ook nog een Messiaanse Bar Mitswa, waarin een van onze jonge tieners naar voren komt om voor de eerste keer uit de boekrollen te lezen, zoals Yeshua dat gedaan heeft (Lucas 4: 16). Het is een mooie gebeurtenis om onze tieners te zien opstaan naar het beeld van Yeshua, terwijl zij de originele teksten lezen. Het is ook een tijd waarbij velen van de grote groep "nog-niet-gelovende" familieleden hierheen komen om eraan deel te nemen. Bid deze week alstublieft voor "G", wanneer hij komt om te lezen en een kort getuigenis te geven, voor "C" die de ceremonie zal leiden, en voor de familieleden van “N” en voor gasten. Onze wens is het om te wandelen in de voetstappen van Yeshua. Moge er spirituele kracht, redding en genezing zijn, die de lezing van het woord zullen begeleiden!


Netanyahu Huisvest Bijbelstudy

Het volgende is een fragment uit het Jerusalem Post-artikel van Herb Keinon 12/10/11:

Netanyahu zal beginnen met het huisvesten van een regelmatige Bijbelstudiegroep in zijn officiële residentie, voor onderzoekers, openbare ambtenaren en uitgenodigde gasten.

Zowel Ben-Gurion als Begin gaven, toen zij elk als minister-president dienden, regelmatig huisvesting aan Bijbel studiegroepen.

Netanyahu zei dat hij tot  het  instellen van de klas had besloten om de liefde voor de Bijbel te bestendigen.

Afgelopen zondag, bij een plechtigheid in Sde Boker (kibboets in de Negev, vert.) die aandacht gaf aan de 38ste verjaardag van de dood van Ben-Gurion, herinnerde Netanyahu de mensen aan de Bijbelstudie-klas van de eerste premier, waarbij hij zei dat zijn schoonvader ze gewoonlijk bijwoonde.

"Ben-Gurion heeft begrepen dat het Boek der Boeken ons mandaat is voor ons land, zoals hij zei in die dezelfde onvergetelijke verklaring voor de Peel Commission in 1936,"
Netanyahu zei.  "Hij bekeek de Bijbel als het wonderlijke verhaal van het Joodse volk, het unieke geestelijke, culturele en historische erfgoed van ons volk, en ook als een van de hoekstenen van alle menselijke culturen."


Geschenk voor Chanoeka of Kerstfeest

boekWaarom overweegt u niet een exemplaar van Ashers nieuwste boek als een Chanoeka- of Kerstgeschenk op te sturen?

"Wie gebruikte de lunch met Abraham?" analyseert de verschijning´┐Ż van Yeshua als de Engel des Heren van de Wet en de Profeten tot het boek Openbaringen toe. Dit boek zal u zeker inspireren en uitdagen iets te gaan begrijpen van de eeuwige natuur van Yeshua de Messias en van de progressieve openbaring van de Bijbel in z'n geheel.

Het idee voor dit boek kwam niet alleen tot stand door jaren Hebreeuwse teksten te bestuderen, maar ook door reeële levenservaringen, van het delen van het evangelie met orthodoxe Joden in Israël. (Om nog maar niet te spreken van een heleboel gebed en voorbede.)

Mis het niet. Bestel er een voor jezelf en stuur er een naar je vrienden.

Om te bestellen klik  hier.

Het is ook beschikbaar op Amazon Kindle!

Het is ook beschikbaar op Nook!

We hebben een eenmalig, speciaal bulk tarief voor deze eerste aanbieding: 10% korting voor bestellingen van 10; 20% voor bestellingen van 20; 30% voor bestellingen van 30.

Voor info over grote aantallen her.


Terug naar de artikelen uit 2011