Dit afdrukken | Terug naar de artikelen

logo


©3. december 2011 Revive Israel Ministries

Ja en Nee

Asher Intrater

Negen van de Tien Geboden (Exodus 20, Deuteronomium 5), zijn gebaseerd op het woord, "Nee."

 1. geen andere goden
 2. geen afgoden, gesneden beelden
 3. geen ijdel gebruik van Gods Naam
 4. geen werk op de zevende dag
 5. niet doden
 6. niet echtbreken
 7. niet stelen
 8. niet liegen
 9. geen begeerte

Het enige, dat gebaseerd is op een positief gebod is het eren van je ouders.
Dat gebod houdt een belofte in van een lang en gezegend leven. "Eert uw vader en uw moeder" is het eerste gebod met een zegen: "zodat uw dagen lang zullen zijn en het goed met u zal gaan op de aarde"-Efeziërs 6: 2-3.

Geboden, die worden afgedwongen door een straf, kunnen het gedrag corrigeren, maar ze kunnen niet het karakter of de identiteit veranderen. Ze hebben een doel, maar het is een beperkt doel, en ze bereiken niet het uiteindelijke doel van een totale verandering van het hart. Nadat je "niet doet" wat verboden is, wat doe je daarna?

De bijbelse opdracht dat we zijn gemaakt "naar het beeld van God" ging vooraf aan het geven van de wet. De wortel van het probleem is niet alleen wat je doet, maar wie je bent.De positieve hartsverandering ontstaat ten gevolge van een belofte. De belofte moet worden geloofd. De beloften van God worden aan ons geleverd door het "goede nieuws" van Messias Yeshua.

II Corinthiërs 1: 19-20
Jezus Christus, de zoon van God... is niet "Ja en nee" maar "Ja."
Alle beloften van God zijn "Ja" in Hem.

Het karakter van de wet is “Nee”. Het karakter van de belofte is “Ja”. We moeten ervoor zorgen dat ons "ja" ja is, en ons "nee" nee (Jacobus 5: 12). De wet leert ons, wanneer we "nee" moeten zeggen. Het evangelie leert ons, wanneer we "ja" moeten zeggen. Wij zeggen "nee" tegen zonde en satan; Wij zeggen "ja" tegen de beloften van genade in Jezus.


Heilige Land Vogels

Miljoenen vogels verhuizen iedere winter van het zuiden van Europa naar Afrika; en vervolgens migreren ze weer in de zomer naar het noorden. Een eenvoudige kaart ter observatie zal tonen dat de kortste brug over land op deze route door Israël gaat. Deze maand zal een verbazingwekkend aantal van vijfhonderd miljoen vogels (500.000.000) in Israël stoppen tijdens hun trektocht. Dit omvat tweehonderd tachtig (280) verschillende soorten.

Ze gaan door de "afro-Syrische" kloof, welke van noord naar zuid door de Jordaanvallei loopt. Ze stromen samen in de waterrijke kuilen en oases aan de voet van de Negev-woestijn in de Wadi vallei. Dit fenomeen wordt door de Israëlische liefhebbers van het dierenrijk gevierd als het "Herfst Migratie Festival."


Oorlog met Iran?

Een maand geleden publiceerde het Internationaal Atoom Agentschap het overtuigende verslag dat Iran zich in het eindstadium van de ontwikkeling van kernwapens bevindt. Er is een debat over geweest in Israël of het nodig is dat Israël in oorlog gaat met Iran.

Twee weken geleden was er een mysterieuze explosie in de fabriek voor nucleaire wapens buiten Teheran. Deze week werd er een andere explosie gerapporteerd in de fabriek voor kernwapens in de buurt van Isfahan. Waren dit accidenten? Waren ze het gevolg van spionage uit Israël? Uit het Westen? Vanuit krachten van
de oppositie in Iran zelf? Tot nu toe is er geen sluitend bewijs. De Israëlische autoriteiten houden zich stil.

Deze week regisseerde de Iraanse Revolutionaire Garde een aanval op de Britse ambassade in Teheran (wat enigszins doet denken aan de aanval op de Amerikaanse ambassade aan het einde van de termijn van Carter, die kan hebben geleid tot de verkiezing van Reagan). De menigte, die deze week de ambassade aanviel, heeft drie  vlaggen in brand gestoken: de Israëlische, de Amerikaanse en de Britse.

Israëlische nieuws analisten geloven dat de overname van de ambassade gezien moet worden als een reactie op de sancties van Groot-Brittannië tegen de Centrale Bank van Iran, wat bijzonder pijnlijk is voor de Iraanse economie. Dit vertegenwoordigt een escalatie van sancties tegen Iran en een escalatie van reacties door Iran. De "heilige koe" van de sancties zou een boycot van Iraanse olieproducten zijn. Dergelijke sancties zouden catastrofaal zijn voor de Iraanse economie, maar hebben ook potentie de wereld economie te destabiliseren.

Moderne oorlogvoering is veel complexer geworden, dan oorlogvoering met conventionele middelen.
Er zijn verschillende dimensies:

 1. Militair - strijdkrachten op het land, in de lucht en ter zee, met inbegrip van geavanceerde raketten en wapens..
 2. Informatie - diplomatie, media, educatie, propaganda, in Isra�l "hasbara." genoemd
 3. Spionage - geheime operaties, inlichtingen, collaborateurs.
 4. Financieel - boycots, leningen, sancties, hulp.
 5. Cybernetisch - de nieuwste vorm: computers, technologie, virussen,� storingen.

En laten we niet een andere dimensie vergeten: Geestelijke Oorlogsvoering - gebed dat engelen mobiliseert tot acties, prediking van het evangelie, dat levens verandert; verzoening tussen de heiligen; scheiding van de krachten van Satan (Lucas 11:17).


Verkiezingen in Egypte

door Eddie Santoro (uittreksel)

Deze eerste resultaten van de Egyptische verkiezingen tonen, dat het Islamitisch Broederschap 40% van de stemmen wint, met een toegevoegde 25%, wat naar de ultra-conservatieve "Salafis." gaat Deze cijfers geven aan dat 65% van de nieuw gekozen wetgevers Islamitische partijen zullen vertegenwoordigen.

In slechts zes maanden zijn Islamitische regeringen in Tunesië en Marokko aangesteld, en Libië zal dit voorbeeld spoedig volgen. De Syrische regering staat op het punt in te storten en nu loopt Egypte met haar 80 miljoen mensen gevaar onder de wolk van de radicale Islam te vallen.

Islamitische democratie kan worden gedefinieerd als "één persoon, één stem, één keer." De Islamitische wet omarmt het bestaan niet van een seculiere regering los van het Islamitische geloof. De geestelijkheid is de hoogste autoriteit. De Islamitische religieuze wet (Sharia) zou onderwijs, de rechtbanken, werkgelegenheid, huwelijks relaties, kleding, amusement en elk ander aspect van het leven regelen.

De doorwerking van deze gebeurtenissen voor Israël en de westerse wereld zijn immens. De christelijke bevolking in Egypte en de rest van het Midden-Oosten, die al vervolging van islamitische krachten heeft ondervonden, ziet nog donkerder tijden op zich afkomen.


Een Gift voor Chanoeka of Kerstfeest.

boekWaarom overweegt u niet eens een exemplaar van Asher's nieuwste boek (tot dusver alleen in het Engels gepubliceerd) te sturen?

"Wie gebruikte de Lunch met Abraham?" analyseert het optreden van Jezus als de Engel des Heren vanaf de Wet en de Profeten, tot aan het boek van de Openbaring. Dit boek zal u zeker inspireren en uitdagen iets te gaan begrijpen van de eeuwige natuur van Yeshua de Messias en van de progressieve openbaring van de Bijbel in z’n geheel.

Het idee voor dit boek kwam niet alleen tot stand door jaren Hebreeuwse teksten te bestuderen, maar ook door ervaringen in het leven zelf, van het evangelie delen met orthodoxe Joden in Israël. (Om nog maar niet te spreken van een heleboel gebed en voorbede.)

Mis het niet. Bestel het voor uzelf en zendt het naar vrienden. Om te bestellen: click here.

We hebben een eenmalig, speciaal bulk tarief voor deze eerste aanbieding:
10% korting voor bestellingen van 10; 20% voor bestellingen van 20; 30% voor bestellingen van 30. Voor bulk bestellingen: click here.


Terug naar de artikelen uit 2011