Dit afdrukken | Terug naar de artikelen

logo


©29. oktober 2011 Revive Israel Ministries

Liefde gaat gepaard met pijn

Asher Intrater

Liefde heeft de hoogste waarde in het Koninkrijk (1Corinthiërs 13:13). Het is de centrale drijfveer van alle geboden. (Marcus 12: 30-31). Het is het karakter van God Zelf (1 Johannes 4:8). Het is de motivatie achter de levensopdracht van Yeshua (Johannes 3:16). En het gaat gepaard met pijn.

Liefde houdt een relatie in, die op haar beurt weer een ander mens impliceert. Wij, menselijke wezens, zorgen allemaal voor problemen. We zondigen. Zonde verwondt andere mensen. Als we van mensen houden, dan moeten we omgaan met de pijn die zonde veroorzaakt.

Ik heb geweldige, liefdevolle, trouwe relaties met mensen op alle gebieden van mijn leven –

huwelijk, familie, werk, gemeente, partners en vrienden. Toch brengen ze allemaal pijn met zich mee. Trouw en geduld betekent de pijn verdragen van relaties die heel lang duren. De schoonheid van de liefde is de pijn die erbij komt kijken zeker waard, maar er hangt een prijskaartje aan. Pijn is de prijs van liefde.

Romeinen 15:1 – Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen.

1 Corinthi�rs 12:26 - Als ��n lid lijdt, lijden alle leden mee.

1 Corinthi�rs 13:7 - Liefde bedekt alle dingen ...verdraagt alle dingen.

Galaten 6:2 – Verdraagt elkanders moeilijkheden.

Efezi�rs 4:2 – Verdraagt elkander in liefde.

De pijn van liefdevolle relaties doet zich voor in verschillende dimensies. Eerst dragen we de last als degenen met wie we een relatie hebben zwak zijn. Ze kunnen niet alles doen wat ze zouden moeten doen, dus moeten wij “het verschil uitmaken”. Hier gaat het niet om beoogde pijn. Het is meer een zwaarte dan een pijn.

De tweede dimensie is dat we plaatsvervangend de pijn van anderen voelen. Yeshua huilde tijdens Zijn dagelijkse gebedstijd (Hebreeën 5:7) als Hij het lijden van anderen voelde. Paulus (Saulus) zei dat hij het lijden voelde van degenen in de gemeenten die onder zijn autoriteit stonden. Deze pijn is een geestelijke pijn; niet je eigen pijn. Het is de liefdevolle identificatie van bewogenheid en voorbede.

De derde dimensie van pijn is wanneer iemand van wie je houdt je bezeert. De pijn is hier directer. De diepte van liefde is intimiteit. Intimiteit vraagt om openheid en openheid veroorzaakt kwetsbaarheid. Dat houdt in dat je verwond of bezeerd kunt worden. Als we bezeerd zijn, hebben we de genade van Yeshua die ons helpt te vergeven, er geen aandacht aan te schenken, er over te praten en heling te ontvangen. Toch doet dat proces nog steeds pijn.

Yeshua leed de pijn aan het kruis om de relatie met ons in stand te houden. Onze zonde en Zijn liefde veroorzaakten de pijn. Helaas bezorgen we Hem nog steeds pijn. Hij vergaf ons aan het kruis. En Hij blijft ons vandaag nog vergeven.

Colossenzen 3:13-14 – Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan.

We zijn geroepen om in de voetstappen van Jezus te treden. Wij doen zoals Hij aan het kruis. Zoals Hij ons vergaf, vergeven wij anderen. Hij betaalde de prijs om door te gaan met de relatie met ons. Hij leed pijn om ons lief te hebben. Wij lijden pijn om anderen lief te hebben. We wandelen door geloof in de opofferende liefde die Yeshua had voor ons.


Wie gebruikte de lunch met Abraham?

Het nieuwe boek van Asher, waar lang naar uitgekeken is: “Wie gebruikte de lunch met Abraham?” is zojuist verschenen. (in het Engels) Het analyseert de verschijningen van Yeshua als de Engel des Heren van de Wet en de Profeten tot het boek Openbaringen toe.

Dit boek zal u zeker inspireren en uitdagen iets te gaan begrijpen van de eeuwige natuur van Yeshua de Messias en van de progressieve openbaring van de Bijbel in z’n geheel.

Het idee voor dit boek kwam niet alleen tot stand door jaren Hebreeuwse teksten te bestuderen, maar ook door ervaringen in het leven zelf, van het evangelie delen met orthodoxe Joden in Israël. (Om nog maar niet te spreken van een heleboel gebed en voorbede.)

Mis het niet. Bestel er een voor jezelf en stuur er een naar je vrienden. Om te bestellen klik: (http://www.revive-israel.org/books.php)

We hebben een eenmalig, speciaal bulk tarief voor deze eerste aanbieding: 10% korting voor bestellingen van 10; 20% voor bestellingen van 20; 30% voor bestellingen van 30. Voor info over grote aantallen, beantwoord dan deze email of schrijf naar: Webmanager@reviveisrael.org.

Joodse wortels (uit de introductie tot het boek: Wie gebruikte de lunch met Abraham?)

abraham-coverIk groeide op in een liberaal Joods gezin en ging in mijn jeugd naar een conservatieve synagoge. Tijdens mijn jaren op college besefte ik dat ik op zoek was naar geestelijke waarheid. Mijn persoonlijk zoeken en mijn studies in psychologie, filosofie en oude literatuur op Harvard brachten mij niets dat mijn ziel kon verzadigen.

Ik probeerde allerlei spirituele ervaringen en experimenten. Een ding wilde ik buiten beschouwing laten: Jezus. Hoewel, in een poging om consequent te zijn in mijn zoektocht naar de waarheid, bedacht ik dat ik de evangeliën op z’n minst een keer moest lezen (hoewel ik er van tevoren van overtuigd was dat er niets goeds in zou zitten.)

De eerste keer dat ik de evangeliën las, was in 1977, ik was verrast dat ze zo positief waren. De persoon Yeshua, Zijn leven en Zijn onderwijs inspireerden zowel liefde als ontzag. Het was moeilijk om niet “verliefd te worden” op die inspirerende persoon.

De tweede keer dat ik de evangeliën las, kwam ik voor een tweede verrassing te staan. Ik realiseerde me hoe “Joods” het boek was. Iedereen erin was Joods, inclusief Yeshua Zelf en alle discipelen. En nog meer: de hele wereldvisie over het Koninkrijk van God was overgenomen van de Hebreeuwse Profeten.

Vanwege die eerste verrassing, wijdde ik mijn leven toe om een navolger van Yeshua te zijn. Door de tweede verrassing ging ik deel uitmaken van wat populair genoemd wordt het “Messiaans Jodendom”. Op dat punt ben ik verder gegaan met studeren, niet alleen in de Bijbel, maar ook Christelijke literatuur en geschriften van de Rabbijnen. (Als onderdeel van die studie voltooide ik in de vroege jaren ’80 twee masters’ degrees, een in Joodse Studies aan de Baltimore Hebrew University en een in de theologie aan het Messiah Biblical Institute.)

Er zijn heel wat kwesties aangaande de Joodse wortels van het Christendom. Een van de meest uitdagende is de figuur van de Engel des Heren in de Thora (Wet) en de Profeten. Dit boek hoopt af te rekenen met deze kwesties.


Terug naar de artikelen uit 2011